Hendrik Galema – Veehouder Hartwerd

In deze Zitten Met Henk het verhaal uit de eerste hand van Hendrik Galema...
11 september 2020

Melkveehouderij Branche

Hendrik Galema – Veehouder Hartwerd

11 september 2020

Hendrik Galema – Veehouder Hartwerd

In deze Zitten Met Henk het verhaal uit de eerste hand van Hendrik Galema een jonge Friese boer/ melkveehouder uit Hartwerd. De boeren zijn de laatste tijd veel in het nieuws geweest met onder andere de stikstof-discussie en hoe het in de toekomst verder moet met het boeren in ons kleine Nederland. We horen Hendrik een jonge boer maar al sinds 2013 actief, zijn visie geven op het stikstof verhaal.

Verder laat hij zich uit over de regering die meestal korte termijn plannen maakt. Plannen die voor de boer teveel korte termijn zijn; zij doen investeringen die vaak tientallen jaren vooruit liggen. Ook horen we dat Hendrik graag in het buitenland is, om te kijken en te leren hoe ze daar een boerenbedrijf runnen. Wat het bedrijf van Hendrik uniek maakt is dat zij zeer efficiënt en ‘lean’werken waardoor hij bijna in zijn eentje het hele bedrijf kan runnen. Luister het echte verhaal van deze ondernemer in een nieuwe Zitten Met Henk.

© Zitten met Henk 2024
Webontwikkeling door Convident